ธุรกิจค้าปลีกสินค้า ดีไม?ดียังไง

admin, 11 December 2013, Comments Off on ธุรกิจค้าปลีกสินค้า ดีไม?ดียังไง
Categories: Uncategorized

การเดิน Shopping เป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกที่คนเมืองมากมายชื่นชอบ และมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลาย ที่ชอบการ Shopping เป็นชีวิตจิตใจ ถึงขนาดขาดไม่ได้เลยทีเดียว สาเหตุหลักนั้น เกิดจากในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา

สังคมเมืองได้แผ่ขยายเข้ามาในกรุงเทพฯ ทำให้กรุงเทพเป็นสังคมเมืองแบบเต็มรูปแบบ รวมไปถึงตามหัวเมืองใหญ่ๆ ตามภูมิภาคต่างๆ ก็ค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากสังคมชนบท มาเป็นสังคมเมืองมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบเหมือนอย่างในประเทศญี่ปุ่น แถบยุโรป หรืออเมริกา

สังเกตได้จากการความง่ายในการติดต่อสื่อสาร ที่เข้าถึงทุกพื้นที่ในชนบท ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือใช้ ทุกคนมี Internet ความเร็วสูงใช้ และมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น ลูกหลานได้เรียนมหาวิทยาลัย และจบปริญญากันมากขึ้น ทำให้คนเหล่านี้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมืองไปอย่างเต็มตัว

ถ้าเลือกได้เค้าเหล่านั้น จะซื้อของจากร้านสะดวกซื้อ มากกว่าซื้อจากโชห่วย  ซื้อหนังสือจากร้านหนังสือในห้าง มากกว่าซื้อจากแผงหนังสือตามท้องถนน หรือบางครั้งก็เลือกที่จะ เปรียบเทียบราคาสินค้าใน Website และซื้อผ่าน Internet ซึ่งราคามักจะถูกกว่า และไม่ต้องเสียเวลาไปเดินเลือกซื้อ

โดยเฉพาะคุณผู้ชาย ที่อาจจะไม่ชอบการเดินเที่ยว แต่ชอบการเข้าไปซื้อใน Website มากกว่า ถ้าจะให้สรุปรวบยอด คือ คนยุคใหม่ ชื่นชอบการซื้อของที่มีความสะดวก มีที่จอดรถ หรือไม่ก็ซื้อผ่าน Internet และต้องการความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มากกว่าคุยกับเจ้าของร้านที่ไม่รู้เรื่อง

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website